روابط مشتری با ارتباطات شفاف ...

راه حل های مشاوره می تواند به شما کمک کند تا به آنجا بروید.
جستجو شغل

دسته بندی ها را مرور کنید

شغل مورد نیاز خود را از بین دسته بندی های زیر پیدا کنید

شغل های اخیر

در این بخش شغل هایی که به تازگی به مهارت شما نیاز دارند را مشاهده میکنید

تصویر
کمک پخش

اردبیل

تصویر
امور دفتری

اردبیل

تصویر
امور دفتری

شهرک صنعتی یک اردبیل

تصویر
کارگر انبار

شهرک صنعتی دو

تصویر
مهندس عمران

اردبیل

تصویر
راننده خاور

اردبیل

تصویر
نقاش در وپنجره

شهرک صنعتی دو

تصویر
امور دفتری

اردبیل

تصویر
کارگر ساده

حومه شهر اردبیل

تصویر
چرخکار

شهرک صنعتی دو

تصویر
مهندس صنایع

شهرک صنعتی دو

تصویر
کارگر ساده آقا

شهرک صنعتی دو

تصویر
کارگر ساده خانم

شهرک صنعتی دو

درباره پرتال شغل

کارفرمایان برتر

بسته های قیمت گذاری

قیمت محصولات ما به شرح زیر میباشد

700000 تومان

پیشرفته

 • اعتبار: 70 روز
 • مشاغل ویژه : 50
 • مشاغل فوری : 70
 • مشاغل خصوصی : 40

600.000 تومان

بسته طلایی

 • اعتبار: 60 روز
 • مشاغل ویژه : 40
 • مشاغل فوری : 20
 • مشاغل خصوصی : 30

350000 تومان

استاندارد

 • اعتبار: 40 روز
 • مشاغل ویژه : 15
 • مشاغل فوری : 20
 • مشاغل خصوصی : 15

اخبار اخیر

آخرین اخبار به شرح زیر است:

 • 0
 • 1397-07-29
mehrdadabbasi
 • 0
 • 1397-07-29
mehrdadabbasi
 • 2
 • 1397-06-09
mehrdadabbasi
سوئیچر رنگ