نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2442
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-11-1396, 14:35
3-11-1396, 14:35

فروشنده خانم

دسته بندی: ---

فروشنده خانم/ساعت کاری 15 الی 21 /حقوق 500000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1911
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-11-1396, 14:33
3-11-1396, 14:33

آشپز آقا/خانم

دسته بندی: ---

آشپز آقا / خانم/ساعت کاری 8 الی 15/حقوق 1.100.000تومان /بیمه دارد/محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2335
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-11-1396, 14:32
3-11-1396, 14:32

نصابcng

دسته بندی: ---

نصابcng آقا /دارای سابقه کاری/ساعت کاری 8 الی 17 /حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1999
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-11-1396, 14:31
3-11-1396, 14:31

کارشناسی زبان انگلیسی

دسته بندی: ---

کارشناس زبان انگلیسی خانم/ساعت کاری 9 الی 16:30 /حقوق700000/بیمه دارد/همکار خانم دارد/محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1757
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-11-1396, 14:29
3-11-1396, 14:29

حسلبدار آقا

دسته بندی: ---

حسابدار آقا/ساعت کاری 9 الی 21 /حقوق 9000000/بیمه دارد/محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1980
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-11-1396, 14:27
3-11-1396, 14:27

امو ر دفتری آقا

دسته بندی: ---

امور دفتری آقا/کارشناسی حسابداری/ساعت کاری9 الی13 و15 الی 19/حقوق6000008/مکان داخل شهر