نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 36
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-04-1398, 15:20
18-04-1398, 15:20

بازاریاب آقا

دسته بندی: ---

بازاریاب آقا/زیر 32 سال/ساعت کاری 8 الی 16 /حقوق قانون کا ر/بیمه دارد/هزینه سرویس داده می شود/مکان استان اردبیل
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 155
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-04-1398, 15:18
18-04-1398, 15:18

مامور پخش آقا

دسته بندی: ---

مامور پخش آقادیپلم به بالا//زیر 32 سال/ساعت کاری 8 الی 16/حقوق قانون کا ر/بیمه دارد/هزینه سرویس داده می شود/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 120
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-04-1398, 15:17
18-04-1398, 15:17

راننده پایه 1 آقا

دسته بندی: ---

راننده پایه 1 آقا/دارای کارت هوشمند و سلامت/زیر 32 سال/ساعت کاری 8 الی 16 +اضافه کاری/حقوق قانون کا ر/بیمه دارد/هزینه سرویس داده می شود/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 105
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-04-1398, 15:15
18-04-1398, 15:15

خدماتی آقا

دسته بندی: ---

خدماتی آقا/دیپلم/زیر 33 سال/ساعت کاری 8 الی 16 /حقوق قانون کا ر/بیمه دارد/هزینه سرویس داده می شود/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 130
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-04-1398, 15:13
18-04-1398, 15:13

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

نگهبان ريالا/دیپلم/زیر 33 سال/ساعت کاری 3 شیفت چرخشی/حقوق قانون کا ر/بیمه دارد/هزینه سرویس داده می شود/مکان اطراف شهر