نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 211
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:41
2-05-1397, 13:41

اپراتور خط تولید 5 نفر خانم

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی و مشمول طرح کارورزی ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 437
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:37
2-05-1397, 13:37

اپراتور خط تولید آقا ده نفر

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی و مشمول طرح کارورزی ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 104
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:35
2-05-1397, 13:35

مدیر اداری

دسته بندی: ---

مدیر اداری آقا دارای مدرک کارشناسی و دارای سابقه کاری ساعت کاری 7 الی 19 حقوق 2300000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 376
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:33
2-05-1397, 13:33

مسئول تدارکات

دسته بندی: ---

زیر 50 سال دارای مدرک کاردانی ساعت کاری 7 الی 19 حقوق 2200000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 100
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:31
2-05-1397, 13:31

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

زیر 50 سال با مدرک دیپلم ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 7 الی 19 و شیفت دوم 19 الی 7 صبح بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 447
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:29
2-05-1397, 13:29

آبدارچی آقا

دسته بندی: ---

زیر 40 سال با مدرک دیپلم ساعت کاری 7 الی 19 حقوق 1300000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 94
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:28
2-05-1397, 13:28

کارشناس کامپیوتر

دسته بندی: ---

کارشناس کامپیوتر کلیه گرایشها آقا و یا خانم ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 8 الی 15 وشیفت دوم 15 الی 21 حقوق طبق طرح کارورزی محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 294
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:26
2-05-1397, 13:26

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

نگهبان آقا زیر 50 سال شیفت کاری گردشی شیفت اول 8 الی 17 وشیفت دوم 17 الی 8 صبح حقوق 800000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 350
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:23
2-05-1397, 13:23

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی وسابقه حسابداری ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 800000 تومان بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2