نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 913
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:30
4-05-1397, 14:30

اپراتور تلفن خانم

دسته بندی: ---

اپراتور تلفن خانم/دیپلم/ساعت کاری 8 الی 15/حقوق 500000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 363
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:29
4-05-1397, 14:29

اپراتور تلفن آقا

دسته بندی: ---

اپراتور تلفن آقا/ساعت کاری 15 الی 22/حقوق 700000/دیپلم/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1233
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:28
4-05-1397, 14:28

اپراتور تلفن آقا

دسته بندی: ---

اپراتور تلفن آقا/دیپلم/ساعت کاری 22 الی 8 صبح/حقوق 800000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1080
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:27
4-05-1397, 14:27

راننده لیفتراک آقا

دسته بندی: ---

راننده لیفتراک آقا/دارای گواهینامه ویژه/زیر 30 سال/دیپلم/دارای پایان خدمت/ساعت کاری 3 شیفت 8 ساعته/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 379
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:25
4-05-1397, 14:25

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا/زیر30 سال+دیپلم+دارای پایان خدمت/ساعت کاری 3 شیفت 8 ساعته/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد