نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 136
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:43
1-06-1397, 11:43

کارشناس مدیریت

دسته بندی: ---

کارشناس مدیریت آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 222
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:41
1-06-1397, 11:41

مهندس برق

دسته بندی: ---

مهندس برق کلیه گرایشها آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 579
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:41
1-06-1397, 11:41

کارشناس ریاضی

دسته بندی: ---

کارشناس ریاضی آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 169
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:39
1-06-1397, 11:39

مهندس برق

دسته بندی: ---

مهندس برق آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 126
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:38
1-06-1397, 11:38

کارشناس معماری

دسته بندی: ---

کارشناس معماری آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 99
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:37
1-06-1397, 11:37

مهندس کامپیوتر

دسته بندی: ---

مهندس کامپیوتر آقا ویا خانم مسلط به آفیس ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر