نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 891
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 12:47
3-07-1397, 12:47

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا/زیر 35 سال/ساعت کاری 7:30 الی 17:30/ حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی 2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1028
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 12:38
3-07-1397, 12:38

سالن کار آقا

دسته بندی: ---

سالن کار آقا/زیر 30 سال/ساعت کاری 9 الی 15 و 18 الی 24/حقوق 1200000/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 291
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 12:36
3-07-1397, 12:36

فروشنده و کارگر آقا

دسته بندی: ---

فروشنده و کارگر آقا/زیر 40 سال/ساعت کاری 9:30 الی 21:30 حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 484
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 12:32
3-07-1397, 12:32

بسته بند خانم

دسته بندی: ---

بسته بند خانم/زیر 40 سال/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق 700000/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 613
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 12:25
3-07-1397, 12:25

سالن کار آقا

دسته بندی: ---

سالن کار آقا/زیر 30 سال/ساعت کاری 16 الی 22/حقوق توافقی/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 658
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 12:24
3-07-1397, 12:24

صندوقدار خانم

دسته بندی: ---

صندوقدار خانم/دیپلم/آشنا به هلو/ساعت کاری 13:30 الی 22/حقوق 600000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 533
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 10:10
3-07-1397, 10:10

فنی کار آقا

دسته بندی: ---

فنی کار آقا/آشنا به جوشکاری و مکانیکی/ساعت کاری 7:30 الی 16/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 660
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 10:08
3-07-1397, 10:08

راننده سرویس مدرسه خانم

دسته بندی: ---

راننده سرویس مدرسه خانم/با ماشین/ ساعت کاری توافقی/حقوق توافقی/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 360
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-07-1397, 10:06
3-07-1397, 10:06

راننده ایسوزو

دسته بندی: ---

راننده ایسوزو 6 تنی /زیر 35 سال/راننده پایه 2 قدیم و یا پایه یک /دارای کارت هو شمند و سلامت/ساعت کاری 7 الی اتمام کار/حقوق بالای قانو ن کار/بیمه دارد/پخش استان اردبیل