نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 159
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:10
1-09-1397, 14:10

کارگر ساده خانم

دسته بندی: ---

کارگر ساده خانم/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق 800000/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 301
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:09
1-09-1397, 14:09

منشی ساده آموزشگاه خانم

دسته بندی: ---

منشی ساده آموزشگاه خانم/ساعت کاری 9 الی 13/حقوق توافقی/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 114
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:08
1-09-1397, 14:08

حسابدار آقا /خانم

دسته بندی: ---

حسابدار آقا/خانم/مسلط به هلو/ساعت کاری 8 الی 18/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 109
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:06
1-09-1397, 14:06

مسئول فروش آقا/خانم

دسته بندی: ---

مسئول فروش آقا /خانم/ساعت کاری 98 الی 18/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 138
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:05
1-09-1397, 14:05

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم/مسلط هلو/ساعت کاری 8 الی 18/حقوق 1000000/بیمه ندارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 227
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:04
1-09-1397, 14:04

نگهبان

دسته بندی: ---

نگهبان/زیر 40 سال/ساعت کاری 6 الی 18/حقوق 800000/بیمه ندارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 197
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:02
1-09-1397, 14:02

بسته بند خانم

دسته بندی: ---

بسته بند خانم/ساعت کاری 8:30 الی 17/حقوق 600000/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 181
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:01
1-09-1397, 14:01

کارگر مرغداری آقا

دسته بندی: ---

کارگر مرغداری آقا/ساعت کاری 6 الی 16:30/حقوق 1200000/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 108
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-09-1397, 14:00
1-09-1397, 14:00

کارگر انبار

دسته بندی: ---

کارگر انبار آقا/دارای سابقه/ساعت کاری 8:30 الی 20:30/حقوق 1000000/بیمه دارد/مکان داخل شهر