نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 174
  • نويسنده: pishkar
  • تاريخ: 11-11-1397, 13:05
11-11-1397, 13:05

مهندس شیمی آقا

دسته بندی: ---

مهندس شیمی آقا/آشنا با کامپیوتر و زبان انگلیسی/ساعت کاری 7 الی 14:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 172
  • نويسنده: pishkar
  • تاريخ: 11-11-1397, 13:04
11-11-1397, 13:04

کارگر ساده خانم

دسته بندی: ---

کارگر ساده خانم/ساعت کاری 6 الی 18/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 157
  • نويسنده: pishkar
  • تاريخ: 11-11-1397, 13:02
11-11-1397, 13:02

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

نگهبان آقا/بازنشسته/ساعت کاری 17 الی 9 صبح/حقو ق900000/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2