نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1127
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:41
31-04-1397, 12:41

صندوقدار خانم

دسته بندی: ---

صندوقدار خانم ساعت کاری 8 صبح الی 20 حقوق 800000 تومان محل انجام کار داخل شهر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 358
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:40
31-04-1397, 12:40

قطعه بند مرغ

دسته بندی: ---

قطعه بند مرغ ماهر ساعت کاری 9 الی 22 حقوق 1100000 تومان محل انجام کار داخل شهر بیمه بعد مدتی سرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 242
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:36
31-04-1397, 12:36

انبار دار آقا

دسته بندی: ---

انبار دار آقا دارای سابقه کاری ساعت کاری 7 الی 17 حقوق 1000000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی 1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1240
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:35
31-04-1397, 12:35

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

زیر 35 سال با مدرک دیپلم ساعت کاری سه شیفت گردشی شیفت اول :8 الی 16 شیفت دوم 17 الی 1 بامداد و شیفت سوم 5 صبح الی 13
حقوق طبق قانون کار بیمه بعد مدتی سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 966
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:28
31-04-1397, 12:28

راننده نیسان با ماشین

دسته بندی: ---

راننده نیسان با ماشین ساعت کاری 7 الی اتمام پخش حقوق 2700000 تومان بیمه بعد از سه ماه محل انجام پخش داخل استان
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 844
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:27
31-04-1397, 12:27

راننده خاور با ماشین

دسته بندی: ---

راننده خاور با ماشین ساعت کاری 7 الی اتمام پخش حقوق 3500000 تومان بیمه بعد از سه ماه محل انجام پخش داخل استان
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 416
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:26
31-04-1397, 12:26

راننده لیفتراک

دسته بندی: ---

راننده لیفتراک زیر 35 سال دارای گواهینامه ویژه ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1477
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:24
31-04-1397, 12:24

متصدی پذیرش هتل آقا یا خانم

دسته بندی: ---

متصدی پذیرش هتل آقا یا خانم زیر 35 سال و دارای مدرک کارشناسی ساعت کاری سه شیفت گردشی
هر شیفت 8 ساعت کاری حقوق 900000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 782
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:21
31-04-1397, 12:21

خدماتی هتل خانم

دسته بندی: ---

زیر 40 سال ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 900000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس دارد حقوق 900000 تومان محل انجام کار سرعین
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1017
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-04-1397, 12:18
31-04-1397, 12:18

راننده خاور

دسته بندی: ---

راننده خاور شرکت پخش ساعت کاری 7 الی اتمام پخش حقوق 1000000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی 1
صفحه قبل صفحه بعد