نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 23
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-01-1398, 12:41
24-01-1398, 12:41

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم مسلط به هلو دارای بیش از سه سال سابقه کاری با روابط عمومی بالا حقوق طبق قانون کار بیمه
سرویس وهمکار خانم دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 22
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-01-1398, 12:36
24-01-1398, 12:36

کارشناس شیمی کاربردی آقا

دسته بندی: ---

ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 1200000 تومان بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 24
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-01-1398, 12:35
24-01-1398, 12:35

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا جوان وکاری ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 1200000 تومان بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 19
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-01-1398, 12:34
24-01-1398, 12:34

دیپلم و کاردان رشته های مکانیک و تراشکاری

دسته بندی: ---

دیپلم و کاردان رشته های مکانیک و تراشکاری ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 7 الی 15 وشیفت دوم 15 الی 22
حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 23
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-01-1398, 12:31
24-01-1398, 12:31

نگهبان

دسته بندی: ---

نگهبان آقا با مدرک سیکل ساعت کاری 19 الی 8 صبح بیمه و سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر حقوق 9000000 تومان
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 18
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-01-1398, 12:30
24-01-1398, 12:30

منشی خانم

دسته بندی: ---

دیپلم و آشنا به کامپیوتر ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 1100000 تومان بیمه و سرویس ندارد محل انجام کار سرعین
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 18
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-01-1398, 12:07
24-01-1398, 12:07

منشی اقا ویا خانم

دسته بندی: ---

منشی اقا ویا خانم مسلط به آفیس ساعت کاری 8 الی 15 حقوق 500000 تومان محل انجام کار داخل شهر بیمه وسرویس ندارد