نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 32
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:53
2-02-1398, 14:53

باطری ساز خودرو سبک

دسته بندی: ---

ساعت کاری 8 الی 13:30 و 15 الی 18:30 حقوق 1500000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 24
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:52
2-02-1398, 14:52

کارشناس اتومکانیک آقا

دسته بندی: ---

ساعت کاری 8 الی 13:30 و 15 الی 18:30 حقوق 1000000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 27
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:48
2-02-1398, 14:48

کاردان وکارشناس کامپیوتر خانم

دسته بندی: ---

به عنوان کانتر فروش وپشتیبانی دفتر هواپیمائی با روابط عمومی بالا ساعت کاری 9 الی 17
حقوق 800000 تومان بعلاوه پورسانت بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 40
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:46
2-02-1398, 14:46

کارگر ساده شیفت شب

دسته بندی: ---

زیر 30 سال ساعت کاری 21 الی 8 صبح حقوق 1200000 تومان بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 19
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:44
2-02-1398, 14:44

بیست نفر کارگر ساده خانم

دسته بندی: ---

کارگر ساده خانم زیر 40 سال ساعت کاری 6:30 الی 18:30 حقوق ساعتی 3000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس دارد همکار خانم دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 28
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:40
2-02-1398, 14:40

فروشنده خواهران

دسته بندی: ---

زیر 35 سال ساعت کاری 9:30 الی 17 حقوق 1517000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:33
2-02-1398, 14:33

تراشکار

دسته بندی: ---

تراشکار زیر 35 سال ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 1300000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 22
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:31
2-02-1398, 14:31

جوشکار ماهر

دسته بندی: ---

جوشکار ماهر co2 و برق زیر 35 سال ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 1300000تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 15
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:24
2-02-1398, 14:24

کارگر ماهر آشنا به جوشکاری

دسته بندی: ---

کارگر ماهر آشنا به جوشکاری ساعت کاری 9 الی 20 حقوق 1400000تومان بیمه بعد مدتی سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 19
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-02-1398, 14:20
2-02-1398, 14:20

کارگر ساده خانم

دسته بندی: ---

کارگر ساده خانم ساعت کاری 12 ساعت چرخشی حقوق 1100000 تومان بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر