نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 77
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 14:42
7-02-1398, 14:42

منشی نیمه وقت خانم

دسته بندی: ---

منشی نیمه وقت خانم ساعت کاری 9:30 الی 14:30 حقوق 500000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 78
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 14:40
7-02-1398, 14:40

پرستار سالمند آقا

دسته بندی: ---

پرستار سالمند آقا ساعت کاری 8 الی 20 حقوق 1500000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 67
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 14:39
7-02-1398, 14:39

مهندس مکانیک گرایش خورو

دسته بندی: ---

مهندس مکانیک گرایش خودرو زیر 35 سال ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 1517000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 64
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:57
7-02-1398, 12:57

نگهبان بازنشسته

دسته بندی: ---

ساعت کاری 17 الی 8 صبح حقوق 1400000 تومان محل انجام کار اطراف نیر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 64
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:55
7-02-1398, 12:55

ظرفشو خانم

دسته بندی: ---

ظرفشوی خانم ساعت کاری 9:30 الی 17:30 حقوق 800000 تومان بیمه ندارد سرویس برگشت دارد محل انجام کار حومه شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 57
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:48
7-02-1398, 12:48

کارشناس مامائی و پرستاری

دسته بندی: ---

ساعت کاری 15:30 الی 19:30حقوق 500000 تومان مکان داخل شهر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 60
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:43
7-02-1398, 12:43

انبار دار شرکت معتبر

دسته بندی: ---

انبار دار شرکت معتبر دارای سابقه کاری بیشتر از دو سال و دارای مدرک بالاتر از دیپلم
ساعت کاری 8 الی 17 حقوق بالای قانون کار بیمه و سرویس دارد
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 61
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:41
7-02-1398, 12:41

کارگر مرغداری با خانواده

دسته بندی: ---

کارگر مرغداری با خانواده ساعت کاری 24 ساعته حقوق 1500000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 11
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:37
7-02-1398, 12:37

خدماتی و آبدارچی خانم

دسته بندی: ---

خدماتی و آبدارچی خانم زیر 35 سال حداقل مدرک سیکل ساعت کاری 8 ساعت کاری حقوق 700000 تومان بیمه و سرویس ندارد همکار خانم دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:35
7-02-1398, 12:35

آبدارچی خانم

دسته بندی: ---

ساعت کاری 9 الی 16 زیر 40 سال حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد همکار خانم دارد
صفحه قبل صفحه بعد