نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 131
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-02-1398, 14:40
11-02-1398, 14:40

کارگر ساده نانوائی

دسته بندی: ---

کارگر ساده نانوائی آقا دو نفر ساعت کاری 6:30 الی 14 و نفر بعدی 14 الی 21
حقوق 900000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار اطراف کوثر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 97
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-02-1398, 14:37
11-02-1398, 14:37

نگهبان بازنشسته

دسته بندی: ---

نگهبان بازنشسته ساعت کاری 17 الی 8 صبح حقوق 900000 تومان بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 128
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-02-1398, 14:28
11-02-1398, 14:28

مهندس صنایع غذائی خانم

دسته بندی: ---

مهندس صنایع غذائی خانم ساعت کاری 8 الی 16:30 به عنوان مسئول فنی ساعت کاری 8 الی 16:30
حقوق 1000000 تومان بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 86
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-02-1398, 11:02
11-02-1398, 11:02

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم مجرد و دارای سابقه کاری /مسلط به سپیدار سیستم ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار
بیمه دارد سرویس دارد همکار خانم دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 127
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-02-1398, 11:00
11-02-1398, 11:00

امور دفتری وحسابداری

دسته بندی: ---

امور دفتری وحسابداری خانم ساعت کاری 8 الی 16 حقوق 800000 تومان بیمه ندارد سرویس ندارد همکار خانم دارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 153
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-02-1398, 10:53
11-02-1398, 10:53

منشی دفتر بیمه

دسته بندی: ---

منشی دفتر بیمه دارای سابقه ساعت کاری 8:30 الی 19 حقوق 1000000 تومان
بیمه وسرویس ندارد همکار خانم دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2