نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 35
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 15:11
21-02-1398, 15:11

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا/آشنا به جوشکاری و فنی و.کاری/ساعت کاری 8 الی 18/حقوق قانون کار /بیمه دارد/مکان شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 97
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 15:08
21-02-1398, 15:08

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

نگهبان آقا/زیر 28 سال/دیپلم یا کاردانی/دارای پایان خدمت یا کفالت/ساعت کاری سه شیفت 8 ساعته /حقوق قانون کار /بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 38
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 15:04
21-02-1398, 15:04

صندوقداری و حسابداری آقا/خانم

دسته بندی: ---

صندوقداری و حسابداری آقا/خانم/ساعت کاری / الی 18/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 34
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:47
21-02-1398, 12:47

نگهبان شرکت معتبر

دسته بندی: ---

نگهبان شرکت معتبر زیر 28 سال /دارای مدرک دیپلم ویا کاردانی /دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت
به غیر از معافیت پزشکی ساعت کاری سه شیفت گردشی هر شیفت کاری 8 ساعت کاری
حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 79
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:43
21-02-1398, 12:43

کاردان و کارشناس رادیولوژی خانم

دسته بندی: ---

کاردان و کارشناس رادیولوژی خانم آشنا با ماموگرافی محل انجام کار کلینیک معتبر
همکار خانم دارد/ساعت کاری شیفتی گردشی /ساعت کاری شیفت اول 9 الی 14 و شیفت بعدی 14 الی 21
بیمه دارد سرویس ندارد حقوق توافقی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 29
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:37
21-02-1398, 12:37

مسئول فروش خانم

دسته بندی: ---

زیر 30 سال ساعت کاری 9 الی 14 حقوق توافقی بیمه وسرویس ندارد محل انجام کارداخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 87
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:34
21-02-1398, 12:34

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

امور دفتری خانم لیسانس مسلط به زبان انگلیسی وآفیس ساعت کاری 8 الی 17
[size/=2]حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 39
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:30
21-02-1398, 12:30

سرکارگر پروژه

دسته بندی: ---

سرکارگر پروژه دارای سابقه کاری ساعت کاری 8 الی 17 حقوق توافقی بالای قانون کار
بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شرکت معتبر در اطراف شهر