نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 34
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-02-1398, 14:24
29-02-1398, 14:24

قطعه بند مرغ خانم ده نفر

دسته بندی: ---

قطعه بند مرغ خانم ده نفر ساعت کاری 7 الی 17 حقوق توافقی بیمه بعد مدتی سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 63
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-02-1398, 14:13
29-02-1398, 14:13

نظافت وخدماتی آبدرمانی

دسته بندی: ---

نظافت و خدماتی ابدرمانی آقا ساعت کاری دوشیفت گردشی شیفت اول 8 الی 14 و 21 الی 2 بامداد
شیفت دوم 14 الی 2 بامداد حقوق 1500000 تومان بیمه بعد مدتی سرویس دارد محل انجام کار سرعین
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 32
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-02-1398, 14:08
29-02-1398, 14:08

کفش دار آقا

دسته بندی: ---

کفش دار آقا ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 8 الی 14 و 21 الی 2 بامداد
شیفت دوم 14 الی 2 بامداد حقوق 1500000 تومان بیمه بعد مدتی سرویس دارد محل انجام کار سرعین
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 32
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-02-1398, 14:06
29-02-1398, 14:06

حسابدار آقا

دسته بندی: ---

مسلط به هلو ساعت کاری 7:30 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه بعد مدتی سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 25
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-02-1398, 14:01
29-02-1398, 14:01

اپراتور بچینگ

دسته بندی: ---

اپراتور بچینگ آقا ساعت کاری 7:30 الی 22حقوق طبق قانون کار واضافه کاری بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 24
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-02-1398, 14:00
29-02-1398, 14:00

راننده میکسر 5 نفر

دسته بندی: ---

راننده میکسر 5 نفردارای گواهینامه پایه 1 ساعت کاری 7:30 الی 22حقوق طبق قانون کار واضافه کاری بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 35
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-02-1398, 13:58
29-02-1398, 13:58

آبدارچی اقا ویا خانم

دسته بندی: ---

آبدارچی اقا ویا خانم جهت کار در شرکت معتبر در داخل شهر ساعت کاری 8 الی 17 حقوق توافقی بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-02-1398, 13:56
29-02-1398, 13:56

کارگر و فروشنده لبنیاتی

دسته بندی: ---

کارگر و فروشنده لبنیاتی زیر 35 سال ساعت کاری 7 الی 14 و 17 الی 22 حقوق 1200000تومان بیمه ندارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر