نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 30
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-03-1398, 10:22
19-03-1398, 10:22

معلم کامپیوتر خانم

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر و صلاحیت گزینش از آموزش و پرورش و سابقه کاری در مدارس غیردولتی
ساعت کاری 7:30 الی 13:30 حقوق توافقی بیمه بعد مدتی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 107
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-03-1398, 10:21
19-03-1398, 10:21

معلم امور تربیتی

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی امور تربیتی و صلاحیت گزینش از آموزش و پرورش و سابقه کاری در مدارس غیردولتی
ساعت کاری 7:30 الی 13:30 حقوق توافقی بیمه بعد مدتی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 101
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-03-1398, 10:20
19-03-1398, 10:20

معلم اموزش ابتدائی

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناس اموزش ابتدائی صلاحیت گزینش از آموزش و پرورش و سابقه کاری در مدارس غیردولتی
ساعت کاری 7:30 الی 13:30 حقوق توافقی بیمه بعد مدتی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 73
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-03-1398, 10:19
19-03-1398, 10:19

معلم روانشناسی خانم

دسته بندی: ---

کارشناس روانشناسی ودارای صلاحیت گزینش از آموزش و پرورش و سابقه کاری در مدارس غیردولتی
ساعت کاری 7:30 الی 13:30 حقوق توافقی بیمه بعد مدتی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 109
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-03-1398, 10:18
19-03-1398, 10:18

معلم ریاضی خانم

دسته بندی: ---

دارای صلاحیت گزینش از آموزش و پرورش و سابقه کاری در مدارس غیردولتی ساعت کاری 7:30 الی 13:30 حقوق توافقی بیمه بعد مدتی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 39
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-03-1398, 10:15
19-03-1398, 10:15

خدماتی مدرسه

دسته بندی: ---

خدماتی مدرسه خانم جوان ساعت کاری 7 الی 13:30 حقوق 600000 تومان بیمه بعد مدتی محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 104
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-03-1398, 10:13
19-03-1398, 10:13

حسابدار آقا

دسته بندی: ---

با روابط عمومی بالا ساعت کاری 9 الی 14 و 16 الی 21 حقوق طبق قانون کار محل انجام کار داخل شهر بیمه دارد