نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 245
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-06-1398, 12:50
31-06-1398, 12:50

کارگر مرغداری آقا

دسته بندی: ---

کارگر مرغداری آقا زیر 35 سال ساعت کاری 7 الی 17 حقوق طبق قانون کاربیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 204
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-06-1398, 12:48
31-06-1398, 12:48

سرایدار مرغداری

دسته بندی: ---

سرایدار مرغداری آقا ساعت کاری تمام وقت (24 ساعته) حقوق 2000000تومان محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 166
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-06-1398, 12:46
31-06-1398, 12:46

خدماتی مهد کودک خانم

دسته بندی: ---

خدماتی مهد کودک خانم زیر 40 سال ساعت کاری 17 الی 22 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس نداردمحل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 244
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-06-1398, 12:44
31-06-1398, 12:44

مربی مهد کودک خانم

دسته بندی: ---

مربی مهد کودک خانم زیر 40 سال ساعت کاری 17 الی 23 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس نداردمحل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 243
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-06-1398, 12:43
31-06-1398, 12:43

خدماتی مهد کودک خانم

دسته بندی: ---

خدماتی مهد کودک خانم زیر 40 سال ساعت کاری 7 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس نداردمحل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 129
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-06-1398, 12:42
31-06-1398, 12:42

کمک مربی مهد کودک خانم

دسته بندی: ---

کمک مربی مهد کودک خانم زیر 40 سال ساعت کاری 7 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس نداردمحل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 129
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-06-1398, 12:40
31-06-1398, 12:40

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا جهت کار در شرکت معتبر زیر 35 سال ساعت کاری 7 الی 17
حقوق طبق قانون کار ومزایا بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 232
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-06-1398, 12:38
31-06-1398, 12:38

صندوقدار دانشگاه

دسته بندی: ---

صندوقدار دانشگاه خانم با مدرک دیپلم ساعت کاری 11 الی 14 حقوق توافقی بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 403
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-06-1398, 14:58
30-06-1398, 14:58

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا/زیر 35 سال/ساعت کاری 7 الی 17/حقوق قانون کار و مزایا/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 223
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-06-1398, 14:54
30-06-1398, 14:54

کارگرآبدرمانی آقا

دسته بندی: ---

کارگر آبدرمانی آقا/ساعت کاری دو شیفت چرخشی 6 الی 13 و 14 الی 2 شب/حقوق 1500000/مکان سرعین
صفحه قبل صفحه بعد