نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 78
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 15:17
10-06-1398, 15:17

راننده نیسان با ماشین

دسته بندی: ---

نیسان اتاقدار ویا دارای چادر پخش باشد پخش سطح استان اردبیل یک روز در میان حقوق 3500000 تومان بیمه دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 82
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 15:17
10-06-1398, 15:17

راننده با وانت

دسته بندی: ---

وانت اتاقدار ویا دارای چادر پخش باشد پخش سطح استان اردبیل یک روز در میان حقوق 2500000 تومان بیمه دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 81
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 13:57
10-06-1398, 13:57

کارگر بسته بندی نان

دسته بندی: ---

کارگر آقا جهت بسته بندی نان ساعت کاری 14 الی 21 حقوق 1200000 تومان بیمه ندارد محل انجام کار اطراف شهرک کوثر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 35
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 13:56
10-06-1398, 13:56

ده نفر کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

ده نفر کارگر ساده آقا زیر 35 سال ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 30
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 13:54
10-06-1398, 13:54

کارگر هایپر

دسته بندی: ---

کارگر آقا ساعت کاری 7:30 الی 19 حقوق 1350000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 76
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 13:52
10-06-1398, 13:52

کارگر هایپر

دسته بندی: ---

جوان ومجرد ساعت کاری 15 الی 1:30 بامداد حقوق 1350000 تومان بیمه و سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 64
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 13:50
10-06-1398, 13:50

حسابدار آقا ویا خانم

دسته بندی: ---

حسابدار آقا ویا خانم دارای مدرک کارشناسی حسابداری و معدل 15 به بالا ساعت کاری 8 الی 15:30
حقوق طبق قانون کار وبیمه وسایر مزایا در شرکت معتبر هزینه سرویس داده میشود
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 21
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 13:48
10-06-1398, 13:48

کارشناس حسابداری خانم

دسته بندی: ---

کارشناس حسابداری خانم ساعت کاری 9 الی 15 حقوق 1000000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 26
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-06-1398, 13:46
10-06-1398, 13:46

مهندس کشاورزی

دسته بندی: ---

ساعت کاری 7 الی 16 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر حقوق ومزایا طبق قانون کار