نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 19
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 15:05
29-07-1398, 15:05

کارگر آشنا به برق

دسته بندی: ---

کارگر آشنا به برق ساعت کاری 9:30 الی 20 آشنا به هویه کاری مکان داخل شهر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 21
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 15:01
29-07-1398, 15:01

منشی خانم

دسته بندی: ---

منشی خانم ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 1000000 تومان آشنا به نرم افزار هلو مکان داخل شهر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 25
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 14:58
29-07-1398, 14:58

بسته بند خانم

دسته بندی: ---

کارگر بسته بندی مواد غذائی خانم روزانه 8 ساعت کاری حقوق 1200000تومان محل انجام کار داخل شهر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 17
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 14:54
29-07-1398, 14:54

خدماتی هتل

دسته بندی: ---

خدماتی هتل خانم ساعت کاری 8 الی اتمام کارحقوق 800000 تومان محل انجام کار داخل شهر حقوق 800000 تومان بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 25
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 14:51
29-07-1398, 14:51

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا ساعت کاری 8 الی 17حقوق طبق قانون کار محل انجام کار داخل شهر بیمه دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 18
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 14:48
29-07-1398, 14:48

کارگر بسته بندی زغال آقا

دسته بندی: ---

کارگر بسته بندی زغال آقاساعت کاری 8 الی 20 بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر حقوق از بابت بسته ای 2000تومان
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 17
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 14:45
29-07-1398, 14:45

کارگر فنی

دسته بندی: ---

کارگر فنی آشنا به جوشکاری ساعت کاری 8 الی 18 محل انجام کار داخل شهر بیمه وسرویس ندارد حقوق طبق قانون کار
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 11
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 14:43
29-07-1398, 14:43

کارگر زغال آقا

دسته بندی: ---

زیر 30 سال ساعت کاری 7 الی 17 حقوق 1500000 تومان بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 16
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 14:41
29-07-1398, 14:41

راننده تریلی

دسته بندی: ---

راننده تریلی آقا جهت استخدام در شرکت معتبر ساعت کاری 7 الی 17 حقوق تا سقف 3000000
تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 29
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-07-1398, 14:39
29-07-1398, 14:39

بلوک زن دستگاه اتوماتیک

دسته بندی: ---

بلوک زن دستگاه اتومکانیک ساعت کاری 9 الی 17 حقوق به صورت پیمانکاری بیمه ندارد محل انجام کار حومه شهر