نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 209
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 12:03
2-09-1398, 12:03

کاردان و کارشناس دامپزشکی آقا

دسته بندی: ---

کاردان و کارشناسی دامپزشکی آقا ساعت کاری 7 الی 16 حقوق طبق قانون کار وبیمه وسرویس محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 198
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 12:02
2-09-1398, 12:02

کاردان وکارشناس دامپروری وعلوم دامی

دسته بندی: ---

کاردان و کارشناسی دامپروری و علوم دامی آقا ساعت کاری 7 الی 16 حقوق طبق قانون کار وبیمه وسرویس محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 143
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 12:01
2-09-1398, 12:01

کاردان و کارشناسی دامداری آقا

دسته بندی: ---

کاردان و کارشناسی دامداری آقا ساعت کاری 7 الی 16 حقوق طبق قانون کار وبیمه وسرویس محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 158
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 10:47
2-09-1398, 10:47

مربی مهد کودک خانم

دسته بندی: ---

مربی مهد کودک خانم/ساعت کاری 16 الی 22/حقوق 700000 تومان/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 205
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 10:46
2-09-1398, 10:46

سالن کار آقا

دسته بندی: ---

سالن کار آقا/ساعت کاری 11 الی 19/حقوق 1000000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 160
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 10:45
2-09-1398, 10:45

آشپز آقا

دسته بندی: ---

آشپز آقا/ساعت کاری 11 الی 19/حقوق 2000000 تومان/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 148
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 10:44
2-09-1398, 10:44

منشی آموزشگاه خانم

دسته بندی: ---

منشی آموزشگاه خانم/کارشناسی/ساعت کاری 8 الی 14/حقوق 500000/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 186
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 10:44
2-09-1398, 10:44

کارگر مرغداری شیفت شب

دسته بندی: ---

کارگر مرغداری شیفت شب/زیر40 سال/ساعت کاری 18 الی 6 صبح/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 177
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 10:39
2-09-1398, 10:39

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده اقا/زیر 35 سال/ساعت کاری 8 الی 18/حقوق 1500000 تومان /بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 187
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-09-1398, 10:37
2-09-1398, 10:37

سالن کار خانم

دسته بندی: ---

سالن کار خانم/ساعت کاری 16 الی 24/حقوق 800000 تومان/مکان داخل شهر/سرویس برگشت دارد
صفحه قبل صفحه بعد