نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 709
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:26
14-04-1397, 10:26

کارگر مرغداری آقا

دسته بندی: ---

کارگر مرغداری آقا ساعت کاری 7 الی 16 حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار اطراف شهر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 786
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:20
14-04-1397, 10:20

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

بازنشسته نهادهای نظامی و انتظامی باشد ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 898
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:18
14-04-1397, 10:18

کارگر بسته بندی خانم

دسته بندی: ---

کارگر بسته بندی خانم 5 نفر ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 700000 تومان بیمه بعد مدتی سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 882
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:15
14-04-1397, 10:15

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

مسلط به آفیس و روابط عمومی بالا و دارای سابقه کاری در شرکتهای معتبر ساعت کاری8 الی 17
حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد همکار خانم دارد محل انجام کار شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 712
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:13
14-04-1397, 10:13

مهندس مکانیک

دسته بندی: ---

آقا یا خانم آشنا با تریدی مکس و نرم افزار سولید ساعت کاری 6:45 الی 14:30 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شرکت معتبر در شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 186
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:11
14-04-1397, 10:11

منشی ساده

دسته بندی: ---

منشی ساده خانم ساعت کاری 8:30 الی 15 حقوق 400000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار خیابان سیمتری
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 314
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:03
14-04-1397, 10:03

آشپز مرکز درمانی معتبر

دسته بندی: ---

آشپز مرکز درمانی معتبر آشنا با غذاهای رژیمی 12 ساعت کاری حقوق طبق قانون کار + بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر