نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 678
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-07-1397, 14:19
4-07-1397, 14:19

حراست آقا

دسته بندی: ---

حراست آقا/زیر 30 سال/دارای پایان خدمت/قد بالای180 /دارای مدرک دیپلم و یا کاردانی/ساعت کاری 6:30 الی 19/حقوق قانون کار+اضافه کاری /بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 596
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-07-1397, 14:16
4-07-1397, 14:16

مسئول فرش آقا یا خانم

دسته بندی: ---

مسئول فروش آقا یا خانم/دارای سابقه/کارشناسی/ساعت کاری 8 الی 20/حقوق قانون کار +اضافه کاری/بیمه دراد/مکان اخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 921
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-07-1397, 14:12
4-07-1397, 14:12

آبدارچی آقا

دسته بندی: ---

آبدارچی آقا/ساعت کاری 8 الی 21/حقوق قانون کار +اضافه کاری/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 526
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-07-1397, 09:59
4-07-1397, 09:59

آبدارچی آقا

دسته بندی: ---

دیپلم وزیر 40 سال ساعت کاری 8 الی 21 حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 801
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-07-1397, 09:57
4-07-1397, 09:57

مسئول فروش

دسته بندی: ---

آقا و یا خانم دارای سابقه ومدرک کاردانی به بالا ساعت کاری 8 الی 21 حقوق طبق قانون کار + اضافه کاری بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 693
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-07-1397, 09:54
4-07-1397, 09:54

حراست شرکت معتبر

دسته بندی: ---

حراست شرکت معتبر زیر 30 سال دارای پایان خدمت قد بالای 180 دارای مدرک دیپلم ویا کاردانی
ساعت کاری 6:30 الی 14 و از 14 الی 19 حقوق طبق قانون کار و اضافه کاری بیمه دارد