نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 238
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 17-07-1397, 14:04
17-07-1397, 14:04

پیتزا پز آقا یا خانم

دسته بندی: ---

پیتزا پز خانم یا آقا/دارای سابقه/ساعت کاری 15:30الی 22:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 585
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 17-07-1397, 14:02
17-07-1397, 14:02

کافی من آقا یا خانم

دسته بندی: ---

کافی من آقا یا خانم/دارای سابقه/ساعت کاری 15:30 الی 22:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 766
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 17-07-1397, 14:01
17-07-1397, 14:01

گریل کار آقا یا خانم

دسته بندی: ---

گریل کار آقا یا خانم/دارای سابقه/زیر 35 سال/ساعت کاری 15:30 الی 22:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 690
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 17-07-1397, 13:57
17-07-1397, 13:57

حسابدار آقا

دسته بندی: ---

حسابدار آقا مسلط به هلو/ساعت کاری 7:30 الی 19/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 536
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 17-07-1397, 13:21
17-07-1397, 13:21

راننده میکسر

دسته بندی: ---

راننده میکسر/پایه 1/ساعت کاری 7:30 الی اتمام کار/حقوق قانون کار+اضافه کاری و مزایا/بیمه دارد/مکان داخل شهر