نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 109
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-10-1397, 11:37
30-10-1397, 11:37

صندوقدار خانم

دسته بندی: ---

صندوقدار خانم مسلط به هلو ساعت کاری 15 الی 22 حقوق 600000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 181
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-10-1397, 11:35
30-10-1397, 11:35

صندوقدار خانم

دسته بندی: ---

صندوقدار خانم مسلط به هلو ساعت کاری 8 الی 15 حقوق 500000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 110
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:35
29-10-1397, 13:35

خدماتی سالمندان

دسته بندی: ---

خدماتی سالمندان آقا ساعت کاری 24 ساعت کار 24 ساعت استراحت حقوق 700000 تومان بیمه بعد مدتی سرویس ندارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 143
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:33
29-10-1397, 13:33

فاکتور زن خانم

دسته بندی: ---

ساعت کاری 8:30 الی 16 حقوق 750000 تومان بیمه و سرویس ندارد همکار خانم دارد محل انجام کار داخل شهر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 135
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:31
29-10-1397, 13:31

کمک حسابدار

دسته بندی: ---

کمک حسابدار و معوقات خانم ساعت کاری 8:30 الی 16 حقوق 750000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 131
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:24
29-10-1397, 13:24

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم ساعت کاری 8:30 الی 16 حقوق 750000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 213
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:22
29-10-1397, 13:22

چرخکار آقا و یا خانم

دسته بندی: ---

چرخکار آقا و یا خانم ساعت کاری 8 الی 17 جهت کار در شرکت معتبر حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس دارد همکار خانم دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 117
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:17
29-10-1397, 13:17

کارگر ماهر مرغداری

دسته بندی: ---

کارگر ماهر مرغداری دارای سابقه کاری در مرغداری ساعت کاری 7 الی 16 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شرکت معتبر در اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 271
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:15
29-10-1397, 13:15

منشی آشنا با کامپیوتر

دسته بندی: ---

منشی آشنا با کامپیوتر ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 700000 تومان محل انجام کار داخل شهر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 160
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:00
29-10-1397, 13:00

دستیار دندانپزشک

دسته بندی: ---

دستیار دندانپزشک با سابقه کاری ساعت کاری 15:30 الی 19:30 حقوق 650000 تومان محل انجام کار اطراف بازار
صفحه قبل صفحه بعد