نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 124
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:31
23-11-1397, 12:31

سالن کار تالار آقا ویا خانم

دسته بندی: ---

سالن کار تالار آقا و یا خانم زیر 30 سال ساعت کاری بر طبق مراسم تالار حقوق 1000000تومان بیمه دارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 115
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:15
23-11-1397, 12:15

کارگر فنی

دسته بندی: ---

کارگر فنی آقا دارای شرایط سنی 25 الی 35 سال و مدرک دیپلم و کاردان برق ویا تاسیسات
ساعت کاری دو شیفت گردشی ـشیفت اول از ساعت 7 الی 15 وشیفت دوم 15 الی 23
شیفت کاری هر هفته چرخشی - حقوق طبق قانون کار وبیمه و سرویس
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 151
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:12
23-11-1397, 12:12

روکوب کار

دسته بندی: ---

روکوب کار ساعت کاری 9:30 الی 18 حقوق 1200000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 140
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:10
23-11-1397, 12:10

خیاط مبل

دسته بندی: ---

خیاط مبل آقا ویا خانم ساعت کاری 9:30 الی 18 حقوق 1200000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 341
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:08
23-11-1397, 12:08

کارشناس it

دسته بندی: ---

کارشناس it برادران دارای سابقه کاری ساعت کاری 8 الی 16 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس داردمحل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 121
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:06
23-11-1397, 12:06

نگهبان وسرایدار مرغداری با خانواده

دسته بندی: ---

نگهبان وسرایدار مرغداری با خانواده محل انجام کار شهرستان خلخال زیر 40 سال ساعت کاری 24 ساعته بیمه دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 209
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:04
23-11-1397, 12:04

اپراتور آقا 5 نفر

دسته بندی: ---

اپراتور آقا 5 نفر با مدرک دیپلم وکاردانی برق و مکانیک /مسلط به کامپیوتر ساعت کاری 8:30 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 263
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:02
23-11-1397, 12:02

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم آشنا با سپیدار سیستم ساعت کاری 8:30 الی 17 حقوق طبق قانون کار محل انجام کار شهرک صنعتی2 بیمه وسرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 284
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-11-1397, 12:02
23-11-1397, 12:02

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم آشنا با سپیدار سیستم ساعت کاری 8:30 الی 17 حقوق طبق قانون کار محل انجام کار داخل شهر بییمه وسرویس دارد