منشی دفتر پیشخوان

  • سایر خدمات
  • تمام وقت
  • 8 ماه قبل
  • اردبیل

اطلاعات شغل

  • آیکن
    حقوق توافقی / بیمه دارد سرویس ندارد
  • آیکن
    شیفت صبح
  • آیکن
    تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
  • آیکن
    سطح شغل : امور دفتری
  • آیکن
    صلاحیت شغلی دیپلم

شرح شغل

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ