منشی ساده

 • خدمات مشتریان
 • تمام وقت
 • 2 ماه قبل
 • اردبیل

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق توافقی خانم / بیمه و سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت گردشی
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارمند
 • آیکن
  صلاحیت شغلی دیپلم

شرح شغل

منشی ساده خانم دو نفر ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 11 الی 18 و شیفت دوم 18 الی 1 بامداد

حقوق 2000000 تومان بیمه بعد مدتی  شیفت شب سرویس برگشت دارد

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ