نگهبان هتل

 • امنیت
 • تمام وقت
 • 4 ماه قبل
 • سرعین

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق طبق قانون کار آقا / بیمه ندارد سرویس دارد
 • آیکن
  شیفت شب
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 2 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : مجری
 • آیکن
  صلاحیت شغلی سیکل

شرح شغل

ساعت کاری 17 الی 8صبح 

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

سوئیچر رنگ