کارمند فروش

  • بازاریابی
  • تمام وقت
  • 10 ماه قبل
  • شهرک صنعتی دو

اطلاعات شغل

  • آیکن
    حقوق طبق قانون کار خانم / بیمه ندارد سرویس دارد
  • آیکن
    شیفت صبح
  • آیکن
    تعداد کارمند مورد نیاز : 4 کارمند
  • آیکن
    سطح شغل : کارمند
  • آیکن
    تجربه کاری : یکساله
  • آیکن
    صلاحیت شغلی لیسانس

شرح شغل

کارمند فروش خانم با مدرک کارشناسی ساعت کاری ۷ الی ۱۵:۳۰

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
سوئیچر رنگ