نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 15
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 25-04-1398, 14:35
25-04-1398, 14:35

کارشناسی الکترونیک خانم

دسته بندی: ---

کارشناسی الکترونیک خانم./آشنا به هویه کاری/ساعت کاری 7:30 الی 14:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 13
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 25-04-1398, 14:33
25-04-1398, 14:33

کارشناسی کامپیوتر خانم

دسته بندی: ---

کارشناسی کامپیوتر خانم/آشنا به هویه کاری/ساعت کاری 7:30 الی 14:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 20
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1398, 14:44
23-04-1398, 14:44

کارگر فروشگاه آقا

دسته بندی: ---

کارگر فروشگاه آقا/ساعت کاری 15:30 الی 1 شب/حقوق 1100000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 10
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1398, 14:41
23-04-1398, 14:41

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدارخانم/کارشناسی حسابداری/مسلط به همکاران سیستم/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1398, 14:37
23-04-1398, 14:37

کارشناس فروش خانم

دسته بندی: ---

کارشناس فروش خانم/کارشناسی مدیریت/آشنا به آفیس/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 8
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1398, 14:35
23-04-1398, 14:35

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم/ساعت کاری 9 الی 17/حقوق 900000/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 8
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1398, 14:34
23-04-1398, 14:34

کانتر دفتر هواپیمایی خانم

دسته بندی: ---

کانتر دفتر هواپیمایی خانم/کارشناسی/ساعت کاری 9 الی 17و یا 15 الی 21/حقوق توافقی/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 20
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 22-04-1398, 14:28
22-04-1398, 14:28

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم/مسلط به هلو صنعتی ویا برنامه محک/ساعت کاری 8 الی 18/حقوق1500000 /بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 10
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 22-04-1398, 14:26
22-04-1398, 14:26

کارشناس شیمی آقا

دسته بندی: ---

کارشناس شیمی آقا/ساعت کاری 8 الی 18/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-04-1398, 14:07
19-04-1398, 14:07

تایپیست خانم

دسته بندی: ---

تایپیست لاتین خانم/ساعت کاری 13:30 الی 21/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر