نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 47
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-08-1397, 12:50
12-08-1397, 12:50

کارگر حمل بار

دسته بندی: ---

کارگر حمل بار ساعت کاری 6 الی 18 حقوق 1200000 تومان بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 46
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-08-1397, 12:49
12-08-1397, 12:49

کارگر ساده و بسته بندی خانم

دسته بندی: ---

کارگر ساده و بسته بندی خانمکارگر ساده وبسته بندی خانم ساعت کاری 6 الی 18 حقوق 800000 تومان سرویس دارد بیمه نداردمحل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 46
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-08-1397, 12:44
12-08-1397, 12:44

مهندس مکانیک خودرو

دسته بندی: ---

مهندس مکانیک خودرومهندس مکانیک خودرو زیر 40 سال ساعت کاری 8 الی 17:30 حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 43
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-08-1397, 12:41
12-08-1397, 12:41

سالن کار وگارسن

دسته بندی: ---

سالن کار آقا زیر 30 سال ساعت کاری 10 الی 24 حقوق 900000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهرسالن کار وگارسن
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 27
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-08-1397, 12:36
12-08-1397, 12:36

راننده ایسوزو با ماشین

دسته بندی: ---

دارای کارت هوشمند وسلامت و ایسوزو مسقف و دارای سابقه پخش با مدرک دیپلم هزینه سوخت داده نمی شود حقوق 3500000 تومان بیمه ندارد سرویس نداردراننده ایسوزو با ماشین
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 41
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-08-1397, 14:40
10-08-1397, 14:40

راننده نیسان مسقف با ماشین

دسته بندی: ---

راننده نیسان مسقف با ماشیندیپلم ودارای سابقه پخش حقوق 2500000 تومان هزینه سوخت وبیمه ندارد پخش سطح استان
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 59
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 9-08-1397, 14:01
9-08-1397, 14:01

اپراتور پی ال سی کار

دسته بندی: ---

اپراتور پی ال سی ساعت کاری 8 الی 17:30 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اپراتور پی ال سی کار
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 30
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 9-08-1397, 13:26
9-08-1397, 13:26

اتوکار آقا یا خانم

دسته بندی: ---

اتوکار آقا یا خانم
ساعت کاری 9 الی 20 حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 42
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 9-08-1397, 10:56
9-08-1397, 10:56

تزریق پلاستیک آقا

دسته بندی: ---

تزریق پلاستیک آقاتزریق پلاستیک آقا/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس داد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 31
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 9-08-1397, 10:35
9-08-1397, 10:35

آشپز خانم یا آقا

دسته بندی: ---

آشپز خانم یا آقاآشپز خانم یا آقا/ساعت کاری 8 الی 17/ حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2