نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 61
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-12-1397, 14:22
12-12-1397, 14:22

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم/کارشناسی حسابداری/مسلط به هلو/ساعت کاری 8:30 الی 15ک30/حقوق 800000/مکان داخبل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 117
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 5-12-1397, 14:36
5-12-1397, 14:36

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا/زیر 35 سال/ساعت کاری 8 الی 17/حقو ق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 77
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 5-12-1397, 14:34
5-12-1397, 14:34

منشی خانم

دسته بندی: ---

منشی خانم//ساعت کاری 13 الی 18/حقوق 400000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 76
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 5-12-1397, 14:33
5-12-1397, 14:33

سیم کش آقا

دسته بندی: ---

سیم کش آقا/ساعت کاری 8 الی 16/حقوق بالای قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 65
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 5-12-1397, 14:32
5-12-1397, 14:32

امور دفتری و فاکتور زنی خانم

دسته بندی: ---

امور دفتری و فاکتو زنی خانم/ساعت کاری 8 الی 13:30 و 16 الی 18/حقوق 600000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 68
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 5-12-1397, 14:31
5-12-1397, 14:31

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

امور دفتری خانم/ساعت کاری 9 الی 13:30و16 الی 19/حقوق 700000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 73
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 5-12-1397, 14:30
5-12-1397, 14:30

فروشند آقا /خانم

دسته بندی: ---

فروشنده آقا/خانم/ساعت کاری عرف بازار /حقوق 2000000/سرویس دارد/مکان سرعین
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 97
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-11-1397, 13:42
30-11-1397, 13:42

رویه کوب مبل

دسته بندی: ---

رویه کوب مبل ساعت کاری 9 الی 17 حقوق 1200000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 77
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-11-1397, 13:41
30-11-1397, 13:41

خیاط خانم

دسته بندی: ---

خیاط خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق 1200000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 76
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-11-1397, 13:37
30-11-1397, 13:37

نقاش مبلمان

دسته بندی: ---

نقاش مبلمان ساعت کاری 9 الی 17 حقوق 1200000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر