نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 91
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-07-1397, 11:00
23-07-1397, 11:00

کارگر زغال

دسته بندی: ---

کارگر زغال آقا/ساعت کاری 8 الی 18/حقوق 1200000/بیمه ندارد/سرویس دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 83
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-07-1397, 10:58
23-07-1397, 10:58

سالن کار آقا

دسته بندی: ---

سالن کار آقا/ساعت کاری 8 الی 21/حقوق 900000/بیمه ندارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 90
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-07-1397, 10:57
23-07-1397, 10:57

تراشکار

دسته بندی: ---

تراشکارماهر cnc/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس د ارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 146
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-07-1397, 12:12
19-07-1397, 12:12

راننده آقا با ماشین سواری

دسته بندی: ---

راننده آقا با ماشین سواری/ماشین گاز سوز باشد/هزینه سوخت می دهند/پخش استان اردبیل/ساعت کاری 8 الی 18/حقوق 1500000
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 107
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-07-1397, 10:51
18-07-1397, 10:51

مهندس مکانیک خودرو آقا

دسته بندی: ---

مهندس مکانیک خودرو آقا/زیر 40 سال /ساعت کاری 8 الی 17:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 76
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-07-1397, 10:44
18-07-1397, 10:44

دیپلم یا کاردان تاسیسات

دسته بندی: ---

دیپلم یا کاردان تاسیسات آقا/زیر 30 سال/دارای حداقل 2 سال سابقه/دارای پایان خدمت/ساعت کاری 3 شیفت چرخشی/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 139
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-07-1397, 10:42
18-07-1397, 10:42

کاردان مکانیک آقا

دسته بندی: ---

کاردان مکانیک آقا/زیر 30 سال/حداقل 2 سال سابقه/دارای پایان خدمت/ساعت کاری 3 شیفت گردشی/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 112
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-07-1397, 10:41
18-07-1397, 10:41

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

نگهبان آقا/ساعت کاری 7 الی 17/حقوق 900000/بیمه دارد/مکان اطراف شهر/سرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 68
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 17-07-1397, 14:04
17-07-1397, 14:04

پیتزا پز آقا یا خانم

دسته بندی: ---

پیتزا پز خانم یا آقا/دارای سابقه/ساعت کاری 15:30الی 22:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 80
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 17-07-1397, 14:02
17-07-1397, 14:02

کافی من آقا یا خانم

دسته بندی: ---

کافی من آقا یا خانم/دارای سابقه/ساعت کاری 15:30 الی 22:30/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر