نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 29
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-04-1398, 09:32
1-04-1398, 09:32

کارگر ساده مرغداری

دسته بندی: ---

کارگر ساده مرغداری با مدرک دیپلم روزانه ده ساعت کاری حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 46
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:55
30-03-1398, 13:55

راننده با ماشین شخصی

دسته بندی: ---

راننده با ماشین شخصی با مدرک دیپلم و روابط عمومی بالا و ظاهر مناسب جهت توزیع کالا ساعت کاری روزانه ده ساعت
حقوق بالای قانون کار بیمه بعد مدتی سرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 23
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:52
30-03-1398, 13:52

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

ساعت کاری 9 الی 17 حقوق 1100000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 52
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:50
30-03-1398, 13:50

نگهبان بازنشسته

دسته بندی: ---

ساعت کاری7 الی 19 حقوق 1200000 تومان محل انجام کار شهرک صنعتی 2 بیمه ندارد سرویس توافقی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 23
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:48
30-03-1398, 13:48

خدماتی و آبدارچی آقا

دسته بندی: ---

خدماتی و آبدارچی آقا زیر 40 سال ساعت کاری 8 الی 13:30 و 16 الی 20 حقوق 900000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 30
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:47
30-03-1398, 13:47

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

زیر 35 سال ساعت کاری 7 الی 17 حقوق 1000000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 55
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:45
30-03-1398, 13:45

اپراتور خانم

دسته بندی: ---

اپراتور خانم ساعت کاری 12 الی 23 با مدرک دیپلم حقوق طبق قانون کار (1517000)تومان محل انجام کار سرعین بیمه و سرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 28
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:43
30-03-1398, 13:43

کارگر ساده خانم

دسته بندی: ---

کارگر ساده خانم 5 نفر ساعت کاری 8 الی 19 حقوق 1000000تومان بیمه بعد مدتی سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی یک
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 33
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:42
30-03-1398, 13:42

کارگر ساده

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا ساعت کاری 8 الی 19 حقوق 1200000تومان محل انجام کار شهرک صنعتی یک بیمه بعد مدتی سرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 38
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-03-1398, 13:40
30-03-1398, 13:40

باغبان

دسته بندی: ---

ترجیحا بازنشسته ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 1000000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر