نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 61
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:41
7-02-1398, 12:41

کارگر مرغداری با خانواده

دسته بندی: ---

کارگر مرغداری با خانواده ساعت کاری 24 ساعته حقوق 1500000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 11
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:37
7-02-1398, 12:37

خدماتی و آبدارچی خانم

دسته بندی: ---

خدماتی و آبدارچی خانم زیر 35 سال حداقل مدرک سیکل ساعت کاری 8 ساعت کاری حقوق 700000 تومان بیمه و سرویس ندارد همکار خانم دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:35
7-02-1398, 12:35

آبدارچی خانم

دسته بندی: ---

ساعت کاری 9 الی 16 زیر 40 سال حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد همکار خانم دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:33
7-02-1398, 12:33

کاردان و کارشناس رادیولوژی خانم

دسته بندی: ---

کاردان و کارشناس رادیولوژی خانم آشنا با ماموگرافی ساعت کاری شیفتی /شیفت اول 9 الی 15 و شیفت دوم 15 الی 21
حقوق توافقی بیمه بعد مدتی سرویس ندارد همکار خانم دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 7
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:31
7-02-1398, 12:31

بازاریاب آقا وخانم

دسته بندی: ---

بازاریاب ومسئول فنی آقا و یا خانم ساعت کاری توافقی بیمه وسرویس ندارد حقوق 1500000 تومان
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 6
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:30
7-02-1398, 12:30

نجار ماهر

دسته بندی: ---

ساعت کاری 9 الی 20 حقوق 1500000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:28
7-02-1398, 12:28

فروشنده آقا

دسته بندی: ---

فروشنده آقا زیر 35 سال خدماتی هم دارد ساعت کاری 9 الی 20 حقوق 1000000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:25
7-02-1398, 12:25

جوشکار برق و یا co2

دسته بندی: ---

زیر 35 سال ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 1300000 تومان بیمه و سرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 12:24
7-02-1398, 12:24

کارگر کارواش

دسته بندی: ---

ساعت کاری 9 الی 19 حقوق 1200000 تومان بیمه و سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 7
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-02-1398, 11:35
7-02-1398, 11:35

مسئول فروش خانم

دسته بندی: ---

مسئول فروش خانم با روابط عمومی بالا / کارشناسی و بالاتر /همکار خانم دارد
ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2