نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3324
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 14:18
21-08-1396, 14:18

شیشه گر دو جداره

دسته بندی: ---

شیشه گر دو جداره ماهر ساعت کاری 8:30 الی 18 حقوق طبق قانون کار سرویس ندارد بیمه بعد از مدتی محل انجام کار شهرک صنعتی یک
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3093
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 14:17
21-08-1396, 14:17

پی وی سی کارماهر

دسته بندی: ---

پی وی سی کارماهر ساعت کاری 8:30 الی 18 حقوق طبق قانون کار سرویس ندارد بیمه بعد از مدتی محل انجام کار شهرک صنعتی یک
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3286
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 14:15
21-08-1396, 14:15

آشپز خانم

دسته بندی: ---

آشپز خانم ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 900000 تومان سرویس ندارد بیمه بعد از مدتی محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3176
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 14:13
21-08-1396, 14:13

ظرفشور خانم

دسته بندی: ---

ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 600000 تومان محل انجام کار داخل شهر بیمه ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2854
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 09:49
21-08-1396, 09:49

کارگر ساده خانم ده نفر

دسته بندی: ---

کارگر ساده خانم ده نفر ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3188
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 09:48
21-08-1396, 09:48

کاردان یا لیسانس فیزیک

دسته بندی: ---

کاردان یا لیسانس فیزیک ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3108
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 09:47
21-08-1396, 09:47

کاردان ولیسانس زیخته گری

دسته بندی: ---

کاردان ولیسانس زیخته گری ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3322
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 09:45
21-08-1396, 09:45

نگهبان بازنشسته

دسته بندی: ---

نگهبان بازنشسته با سواد ساعت کاری 17 الی 7 حقوق توافقی بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار جاده نمین
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3288
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 09:43
21-08-1396, 09:43

خدماتی مدرسه برادران/خواهران

دسته بندی: ---

خدماتی مدرسه آقا یا خانم ساعت کاری نیمه وقت حقوق 500000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3412
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1396, 09:42
21-08-1396, 09:42

مهندس کامپیوتر خواهران

دسته بندی: ---

مهندس کامپیوتر خواهران با روابط عمومی بالا جهت کار در دفتر هواپیمائی ساعت کاری 8 ساعت
همکار خانم دارد حقوق 500000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد