نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5284
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 10-08-1395, 12:01
10-08-1395, 12:01

حسابدار آقا

دسته بندی: ---

حسابدار آقا/دارای سابقه کاری/مسلط به نرم افزار هلو/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق طبق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 10830
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 8-08-1395, 11:11
8-08-1395, 11:11

کارشناس مدیریت آقا

دسته بندی: ---

لیسانس مدیریت آقا کلیه گرایشها دارای سابقه کاری مرتبط ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 1000000 تومان بیمه دارد سرویس داردمحل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4915
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 8-08-1395, 11:09
8-08-1395, 11:09

لیسانس دامپروری آقا

دسته بندی: ---

لیسانس دامپروری آقا دارای سابقه کاری مرتبط ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 1000000 تومان بیمه دارد سرویس داردمحل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5374
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 8-08-1395, 11:06
8-08-1395, 11:06

منشی ساده خانم

دسته بندی: ---

منشی ساده خانم ساعت کاری 9:30 الی 15 محل انجام کار شرکت معتبر حقوق 400000 تومان بیمه ندارد محل انجام کار اطراف دانش
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5562
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-08-1395, 12:46
4-08-1395, 12:46

مهندس مکانیک

دسته بندی: ---

مهندس مکانیک آقا دارای سابقه کاری ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5119
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-08-1395, 12:45
4-08-1395, 12:45

مهندسی صنایع آقا

دسته بندی: ---

مهندسی صنایع آقا دارای سابقه کاری ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5225
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-08-1395, 12:43
4-08-1395, 12:43

صافکار خودرو

دسته بندی: ---

صافکار خودرو ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5192
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-08-1395, 12:42
4-08-1395, 12:42

نقاش ماهر خودرو

دسته بندی: ---

نقاش ماهر خودرو ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5109
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-08-1395, 12:39
4-08-1395, 12:39

حسابدار نیمه وقت خانم

دسته بندی: ---

حسابدار نیمه وقت خانم ساعت کاری 9 الی 13 حقوق توافقی محل انجام کار اطراف شریعتی حقوق توافقی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 4821
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-08-1395, 09:13
4-08-1395, 09:13

کاردان یا کارشناس حسابداری

دسته بندی: ---

کاردان یا کارشناس حسابداری خانم آشنا به نرم افزار کارا ساعت کاری 8 الی5 حقوق 700000 تومان محل انجام کار داخل شهر بیمه دارد