نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: دیروز, 14:48
دیروز, 14:48

کاردان وکارشناس کامپیوتر خانم

دسته بندی: ---

به عنوان کانتر فروش وپشتیبانی دفتر هواپیمائی با روابط عمومی بالا ساعت کاری 9 الی 17
حقوق 800000 تومان بعلاوه پورسانت بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 7
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: دیروز, 14:46
دیروز, 14:46

کارگر ساده شیفت شب

دسته بندی: ---

زیر 30 سال ساعت کاری 21 الی 8 صبح حقوق 1200000 تومان بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: دیروز, 14:44
دیروز, 14:44

بیست نفر کارگر ساده خانم

دسته بندی: ---

کارگر ساده خانم زیر 40 سال ساعت کاری 6:30 الی 18:30 حقوق ساعتی 3000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس دارد همکار خانم دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 7
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: دیروز, 14:40
دیروز, 14:40

فروشنده خواهران

دسته بندی: ---

زیر 35 سال ساعت کاری 9:30 الی 17 حقوق 1517000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: دیروز, 14:33
دیروز, 14:33

تراشکار

دسته بندی: ---

تراشکار زیر 35 سال ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 1300000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: دیروز, 14:31
دیروز, 14:31

جوشکار ماهر

دسته بندی: ---

جوشکار ماهر co2 و برق زیر 35 سال ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 1300000تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: دیروز, 14:24
دیروز, 14:24

کارگر ماهر آشنا به جوشکاری

دسته بندی: ---

کارگر ماهر آشنا به جوشکاری ساعت کاری 9 الی 20 حقوق 1400000تومان بیمه بعد مدتی سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: دیروز, 14:20
دیروز, 14:20

کارگر ساده خانم

دسته بندی: ---

کارگر ساده خانم ساعت کاری 12 ساعت چرخشی حقوق 1100000 تومان بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-01-1398, 13:33
31-01-1398, 13:33

فروشنده خانم

دسته بندی: ---

فروشنده خانم دیپلم زیر 35 سال ساعت کاری 9:30 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 9
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 31-01-1398, 13:27
31-01-1398, 13:27

سالن کار آقا

دسته بندی: ---

سالن کار آقا مجرد ساعت کاری 9 الی 24 حقوق 1800000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر