نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 0
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:24
امروز, 12:24

متصدی پذیرش هتل آقا یا خانم

دسته بندی: ---

متصدی پذیرش هتل آقا یا خانم زیر 35 سال و دارای مدرک کارشناسی ساعت کاری سه شیفت گردشی
هر شیفت 8 ساعت کاری حقوق 900000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 0
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:21
امروز, 12:21

خدماتی هتل خانم

دسته بندی: ---

زیر 40 سال ساعت کاری 8 الی 18 حقوق 900000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس دارد حقوق 900000 تومان محل انجام کار سرعین
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 0
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:18
امروز, 12:18

راننده خاور

دسته بندی: ---

راننده خاور شرکت پخش ساعت کاری 7 الی اتمام پخش حقوق 1000000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی 1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:17
امروز, 12:17

مامور پخش آقا

دسته بندی: ---

مامور پخش شرکت ساعت کاری 7 الی اتمام پخش حقوق 1000000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی 1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:15
امروز, 12:15

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

شرکت پخش ساعت کاری 7 الی 17 حقوق 1000000 تومان بیمه بعد از سه ماه سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی 1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:13
امروز, 12:13

کمک آشپز خانم

دسته بندی: ---

زیر 40 سال با مدرک سیکل ساعت کاری 9 الی 17 حقوق 700000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 0
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:12
امروز, 12:12

خدماتی خانم

دسته بندی: ---

زیر 40 سال با مدرک تحصیلی سیکل ساعت کاری 9 الی 17 حقوق 700000 تومان بیمه و سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:09
امروز, 12:09

خدماتی خانم

دسته بندی: ---

خدماتی هتل خانم زیر 40 سال ساعت کاری 8 الی 15 حقوق 500000 تومان بیمه ندارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 0
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: امروز, 12:07
امروز, 12:07

فروشنده خانم

دسته بندی: ---

فروشنده خانم ساعت کاری 8 الی 22 حقوق 1000000تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 22
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 28-04-1397, 12:40
28-04-1397, 12:40

خدماتی خانم

دسته بندی: ---

خدماتی خانم/زیر 40 سال/ساعت کاری 8 الی 15/حقوق 500000/مکان داخل شهر