نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 13
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:35
29-10-1397, 13:35

خدماتی سالمندان

دسته بندی: ---

خدماتی سالمندان آقا ساعت کاری 24 ساعت کار 24 ساعت استراحت حقوق 700000 تومان بیمه بعد مدتی سرویس ندارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 19
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:33
29-10-1397, 13:33

فاکتور زن خانم

دسته بندی: ---

ساعت کاری 8:30 الی 16 حقوق 750000 تومان بیمه و سرویس ندارد همکار خانم دارد محل انجام کار داخل شهر
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:31
29-10-1397, 13:31

کمک حسابدار

دسته بندی: ---

کمک حسابدار و معوقات خانم ساعت کاری 8:30 الی 16 حقوق 750000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:24
29-10-1397, 13:24

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم ساعت کاری 8:30 الی 16 حقوق 750000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 15
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:22
29-10-1397, 13:22

چرخکار آقا و یا خانم

دسته بندی: ---

چرخکار آقا و یا خانم ساعت کاری 8 الی 17 جهت کار در شرکت معتبر حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس دارد همکار خانم دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 11
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:17
29-10-1397, 13:17

کارگر ماهر مرغداری

دسته بندی: ---

کارگر ماهر مرغداری دارای سابقه کاری در مرغداری ساعت کاری 7 الی 16 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شرکت معتبر در اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 17
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:15
29-10-1397, 13:15

منشی آشنا با کامپیوتر

دسته بندی: ---

منشی آشنا با کامپیوتر ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 700000 تومان محل انجام کار داخل شهر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 15
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 29-10-1397, 13:00
29-10-1397, 13:00

دستیار دندانپزشک

دسته بندی: ---

دستیار دندانپزشک با سابقه کاری ساعت کاری 15:30 الی 19:30 حقوق 650000 تومان محل انجام کار اطراف بازار
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 35
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 26-10-1397, 14:10
26-10-1397, 14:10

تاسیساتی آبگرم

دسته بندی: ---

تاسیساتی آبگرم آقا/آبگرم دارای دیگ و مبدل می باشد/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق 1200000/بیمه دارد/هزینه ایاب و ذعاب داده می شود/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 10
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 26-10-1397, 13:10
26-10-1397, 13:10

راننده لودر

دسته بندی: ---

زیر 45 سال ساعت کاری 7:30 الی 18 حقوق 1500000تومان بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-تکمیل شد