نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 20
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-04-1397, 12:42
24-04-1397, 12:42

کمک انباردار

دسته بندی: ---

کمک انباردار آقا ساعت کاری 7:30 الی 18 حقوق 1000000تومان بیمه بعد مدتی سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی 1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 15
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-04-1397, 12:40
24-04-1397, 12:40

انباردارماهر

دسته بندی: ---

انباردار آقا با مدرک لیسانس محل انجام کار شهرک صنعتی 1 ساعت کاری 7:30 الی 18 حقوق 1200000 تومان بیمه بعد مدتی سرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 18
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-04-1397, 12:34
24-04-1397, 12:34

کارگر فنی

دسته بندی: ---

ساعت کاری 7 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه بعد مدتی سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 10
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-04-1397, 12:32
24-04-1397, 12:32

حسابدار و امور اداری آقا

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی حسابداری و مسلط به هلو ساعت کاری 9 الی 16 حقوق 1000000 تومان بیمه بعد مدتی سرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 9
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-04-1397, 12:30
24-04-1397, 12:30

صندوقدار خانم

دسته بندی: ---

دیپلم ومسلط به هلو ساعت کاری 16 الی 23 حقوق 600000 تومان بیمه ندارد سرویس برگشت دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 21
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 24-04-1397, 11:04
24-04-1397, 11:04

کارگر انبار آقا

دسته بندی: ---

با مدرک دیپلم وزیر 40 سال ساعت کاری 8 الی 16 حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی 1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 17
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1397, 12:33
23-04-1397, 12:33

حسابدار آقا

دسته بندی: ---

حسابدار آقا دارای مدرک لیسانس حسابداری و زیر 30 سال ساعت کاری 7 الی 14:30 حقوق طبق قانون کار + اضافه کاری
ازساعت 14:30 الی 17 اضافه کاری دارد بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1397, 12:18
23-04-1397, 12:18

کارشناس پرستاری /مامائی/بهیاری

دسته بندی: ---

کارشناس پرستاری /مامائی/بهیاری ساعت کاری 7:30 الی 15:30 حقوق توافقی بیمه و سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر مرکز ترک اعتیاد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 18
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1397, 12:15
23-04-1397, 12:15

خدماتی مدرسه

دسته بندی: ---

خدماتی مدرسه خانم با مدرک دیپلم ساعت کاری 8 الی 15 حقوق توافقی محل انجام کار داخل شهر بیمه وسرویس ندارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 16
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-04-1397, 11:41
23-04-1397, 11:41

تحصیلدار آقا

دسته بندی: ---

بازنشسته آقا بازنشسته جهت تحصیلداری با مدرک دیپلم و روابط عمومی بالا آشنا با امور مالی ساعت کاری نیمه وقت توافقی بیمه و سرویس ندارد