نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 14
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 15:08
21-02-1398, 15:08

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

نگهبان آقا/زیر 28 سال/دیپلم یا کاردانی/دارای پایان خدمت یا کفالت/ساعت کاری سه شیفت 8 ساعته /حقوق قانون کار /بیمه دارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 12
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 15:04
21-02-1398, 15:04

صندوقداری و حسابداری آقا/خانم

دسته بندی: ---

صندوقداری و حسابداری آقا/خانم/ساعت کاری / الی 18/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 8
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:47
21-02-1398, 12:47

نگهبان شرکت معتبر

دسته بندی: ---

نگهبان شرکت معتبر زیر 28 سال /دارای مدرک دیپلم ویا کاردانی /دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت
به غیر از معافیت پزشکی ساعت کاری سه شیفت گردشی هر شیفت کاری 8 ساعت کاری
حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 7
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:43
21-02-1398, 12:43

کاردان و کارشناس رادیولوژی خانم

دسته بندی: ---

کاردان و کارشناس رادیولوژی خانم آشنا با ماموگرافی محل انجام کار کلینیک معتبر
همکار خانم دارد/ساعت کاری شیفتی گردشی /ساعت کاری شیفت اول 9 الی 14 و شیفت بعدی 14 الی 21
بیمه دارد سرویس ندارد حقوق توافقی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 7
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:37
21-02-1398, 12:37

مسئول فروش خانم

دسته بندی: ---

زیر 30 سال ساعت کاری 9 الی 14 حقوق توافقی بیمه وسرویس ندارد محل انجام کارداخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 6
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:34
21-02-1398, 12:34

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

امور دفتری خانم لیسانس مسلط به زبان انگلیسی وآفیس ساعت کاری 8 الی 17
[size/=2]حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 9
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-02-1398, 12:30
21-02-1398, 12:30

سرکارگر پروژه

دسته بندی: ---

سرکارگر پروژه دارای سابقه کاری ساعت کاری 8 الی 17 حقوق توافقی بالای قانون کار
بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شرکت معتبر در اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 6
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-02-1398, 14:35
19-02-1398, 14:35

کارگر دامداری با خانواده

دسته بندی: ---

کارگر دامداری با خانواده/زیر 40 سال/24 ساعته/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 7
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 19-02-1398, 14:33
19-02-1398, 14:33

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

امور دفتری خانم/کارشناسی/مسلط به آفیس/مسلط به زبان انگلیسی/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 15
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 18-02-1398, 14:59
18-02-1398, 14:59

منشی مطب خانم

دسته بندی: ---

منشی مطب خانم/ساعت کاری 14 الی 20:30/مکان داخل شهر