نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 24
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:41
1-06-1397, 11:41

مهندس برق

دسته بندی: ---

مهندس برق کلیه گرایشها آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 26
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:41
1-06-1397, 11:41

کارشناس ریاضی

دسته بندی: ---

کارشناس ریاضی آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 20
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:39
1-06-1397, 11:39

مهندس برق

دسته بندی: ---

مهندس برق آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 24
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:38
1-06-1397, 11:38

کارشناس معماری

دسته بندی: ---

کارشناس معماری آقا ویا خانم ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 24
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 1-06-1397, 11:37
1-06-1397, 11:37

مهندس کامپیوتر

دسته بندی: ---

مهندس کامپیوتر آقا ویا خانم مسلط به آفیس ساعت کاری 9 الی 17 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 24
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-05-1397, 13:50
30-05-1397, 13:50

معلم زبان انگلیسی خانم

دسته بندی: ---

معلم زبان انگلیسی خانم/ساعت کاری شیفت بعدازظهر/حقوق توافقی/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 28
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 30-05-1397, 13:48
30-05-1397, 13:48

خم کار آقا

دسته بندی: ---

خم کار آقا/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 33
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 25-05-1397, 11:33
25-05-1397, 11:33

کارگر مرغداری آقا

دسته بندی: ---

کارگر مرغداری آقا/ساعت کاری 2 شیفت گردشی 12 ساعته/حقوق قانون کار /بیمه ندارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 41
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 25-05-1397, 11:31
25-05-1397, 11:31

بسته بند نان خانم

دسته بندی: ---

بسته بند نان خانم/ساعت کاری 7 الی 19/حقوق 800000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 34
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 25-05-1397, 11:30
25-05-1397, 11:30

فتوشاپکار آقا /خانم

دسته بندی: ---

فتوشاپکار آقا / خانم/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/مکان داخل شهر