نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 25
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:18
14-04-1397, 10:18

کارگر بسته بندی خانم

دسته بندی: ---

کارگر بسته بندی خانم 5 نفر ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 700000 تومان بیمه بعد مدتی سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 17
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:15
14-04-1397, 10:15

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

مسلط به آفیس و روابط عمومی بالا و دارای سابقه کاری در شرکتهای معتبر ساعت کاری8 الی 17
حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد همکار خانم دارد محل انجام کار شهرک صنعتی1
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 22
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:13
14-04-1397, 10:13

مهندس مکانیک

دسته بندی: ---

آقا یا خانم آشنا با تریدی مکس و نرم افزار سولید ساعت کاری 6:45 الی 14:30 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شرکت معتبر در شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 26
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:11
14-04-1397, 10:11

منشی ساده

دسته بندی: ---

منشی ساده خانم ساعت کاری 8:30 الی 15 حقوق 400000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار خیابان سیمتری
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 20
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 14-04-1397, 10:03
14-04-1397, 10:03

آشپز مرکز درمانی معتبر

دسته بندی: ---

آشپز مرکز درمانی معتبر آشنا با غذاهای رژیمی 12 ساعت کاری حقوق طبق قانون کار + بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 28
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-04-1397, 14:21
12-04-1397, 14:21

حسابدار خانم ویا آقا

دسته بندی: ---

حسابدار خانم و یا آقا مسلط به هلو ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 900000 تومان بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 27
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-04-1397, 14:12
12-04-1397, 14:12

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

نگهبان آقا بازنشسته زیر 60 سال ساعت کاری 17:30 الی 8:30 حقوق طبق قانون کار بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 24
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-04-1397, 14:09
12-04-1397, 14:09

کارشناس مامائی و یا پرستاری

دسته بندی: ---

کارشناس مامائی و یا پرستاری که دوره طرح را گذرانده باشند محل انجام کار داخل شهر
ساعت کاری 9 الی 14 و 16 الی20 حقوق توافقی بیمه دارد سرویس ندارد همکار خانم دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 23
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-04-1397, 14:07
12-04-1397, 14:07

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

مسلط به آفیس و آشنا به زبان انگلیسی با روابط عمومی بالا ساعت کاری 6:45 الی 14:30 حقوق 800000 تومان
بیمه و سرویس دارد همکار خانم دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 23
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-04-1397, 14:04
12-04-1397, 14:04

کارگر خدماتی آقا

دسته بندی: ---

با مدرک دیپلم زیر 35 سال دارای کارت پایان خدمت ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه ندارد سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی 2