نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 526
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 12-06-1397, 09:42
12-06-1397, 09:42

کارگر کلینیک دامپزشکی

دسته بندی: ---

کارگر کلینیک دامپزشکی آقا با مدرک لیسانس زیر 25 سال ساعت کاری 9 الی 14 و 16 الی 21
حقوق طبق قانون کار بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 513
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-06-1397, 11:58
11-06-1397, 11:58

معلم مدرسه

دسته بندی: ---

آقا یا خانم دارای برگ گزینش و ترجیحا دارای سابقه و مدرک لیسانس (کلیه رشته ها)ساعت کاری 8 الی 13
حقوق توافقی بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1426
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-06-1397, 11:54
11-06-1397, 11:54

صندوقدار خانم

دسته بندی: ---

دارای سابقه و مدرک لیسانس حسابداری ساعت کاری 8 الی 16 حقوق 900000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کاری داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 764
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-06-1397, 11:50
11-06-1397, 11:50

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

مسلط به آفیس ساعت کاری 9 الی 14 حقوق 500000 تومان بیمه ندارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 946
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-06-1397, 11:38
11-06-1397, 11:38

متصدی پذیرش و امور دفتری آقا

دسته بندی: ---

متصدی پذیرش و امور دفتری آقا زیر 35 سال دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر ومسلط به آفیس
ساعت کاری 8 الی 18:30 حقوق 850000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1364
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 11-06-1397, 11:35
11-06-1397, 11:35

کارشناس برق الکترونیک

دسته بندی: ---

کارشناس برق الکترونیک آقا زیر 35 سال جهت کار در شرکت معتبر ساعت کاری سه شیفت گردشی
هر شیفت کاری 8 ساعت حقوق طبق قانون کار با مزایا وبیمه وسرویس محل انجام کار اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1584
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-06-1397, 14:18
7-06-1397, 14:18

مهندسی پزشکی آقا

دسته بندی: ---

مهندسی پزشکی آقا/زیر 25 سال/کارشناسی/ساعت کاری 8 الی 16/حقوق قانون کار/بیمه د ارد/مکان داخل شهر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تکمیل شد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 838
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 7-06-1397, 14:16
7-06-1397, 14:16

مکانیک آقا

دسته بندی: ---

مکانیک خودرو ماهر و نیمه ماهر/ساعت کاری 8 الی 19/حقوق توافقی/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1372
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 6-06-1397, 13:14
6-06-1397, 13:14

سرایدار با خانواده

دسته بندی: ---

سرایدار با خانواده زیر 40 سال ترجیحا بدون فرزند حضور 24 ساعته در محل کار الزامیست
محل انجام کار کارخانه واقع در اطراف اردبیل هرینه آب وبرق و گاز به عهده کارفرما می باشد حقوق طبق قانون کار
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1717
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 6-06-1397, 13:11
6-06-1397, 13:11

تاسیساتی ماهر آبدمانی

دسته بندی: ---

تاسیساتی ماهر آبدرمانی ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار اطراف اردبیل