نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 413
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:29
4-05-1397, 14:29

اپراتور تلفن آقا

دسته بندی: ---

اپراتور تلفن آقا/ساعت کاری 15 الی 22/حقوق 700000/دیپلم/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1292
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:28
4-05-1397, 14:28

اپراتور تلفن آقا

دسته بندی: ---

اپراتور تلفن آقا/دیپلم/ساعت کاری 22 الی 8 صبح/حقوق 800000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1130
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:27
4-05-1397, 14:27

راننده لیفتراک آقا

دسته بندی: ---

راننده لیفتراک آقا/دارای گواهینامه ویژه/زیر 30 سال/دیپلم/دارای پایان خدمت/ساعت کاری 3 شیفت 8 ساعته/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 421
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 4-05-1397, 14:25
4-05-1397, 14:25

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا/زیر30 سال+دیپلم+دارای پایان خدمت/ساعت کاری 3 شیفت 8 ساعته/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1032
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:53
3-05-1397, 14:53

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

دارای مرک کارشناسی زیر 27 سال مشمول طرح کارورزی وروابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر حقوق 900000 تومان بیمه وسرویس داردمحل انجام کار ناحیه صنعتی نوجه ده
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1105
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:50
3-05-1397, 14:50

تراشکار صنعتی

دسته بندی: ---

ساعت کاری 8 الی 15:40 حقوق بالای قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 211
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:49
3-05-1397, 14:49

خدماتی مهد کودک

دسته بندی: ---

خانم ساعت کاری 7:30 الی 14 حقوق توافقی بیمه ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 611
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:48
3-05-1397, 14:48

گل فروش

دسته بندی: ---

گل فروش آقا دارای سابقه کاری وکار بلد ساعت کاری 8 الی 22 حقوقطبق قانون کار بیمه و سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر حقوق طبق قانون کار
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1111
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:46
3-05-1397, 14:46

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم دارای لیسانس حسابداری آشنا با هلو وزیر 27 سال ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 900000 تومان بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 826
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:41
2-05-1397, 13:41

اپراتور خط تولید 5 نفر خانم

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی و مشمول طرح کارورزی ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2