نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 394
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-08-1397, 13:27
23-08-1397, 13:27

جوشکار لوله کشی گاز خانگی آقا

دسته بندی: ---

جوشکار لوله کشی گاز خانگی آقا/ساعت کاری توافقی/حقوق هر متر3000 الی 4000/بیمه ندارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 314
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 23-08-1397, 13:25
23-08-1397, 13:25

متصدی فروش آقا

دسته بندی: ---

متصدی فروش آقا/کارشناسی+مسلط به آفیس/ساعت کاری 14:30 الی 23/حقوق 700000/بیمه دارد/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 278
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 22-08-1397, 14:06
22-08-1397, 14:06

جوشکار آرگون

دسته بندی: ---

جوشکار آرگون/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دراد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 431
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 22-08-1397, 14:05
22-08-1397, 14:05

جوشکار CO2

دسته بندی: ---

جوشکار CO2/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 250
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 22-08-1397, 14:04
22-08-1397, 14:04

تایپیست خانم/آقا

دسته بندی: ---

تایپیست خانم /آقا /ساعت کاری 9 الی 15/حقوق 500000/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 352
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1397, 13:47
21-08-1397, 13:47

کارگر ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا/زیر 35 سال/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 346
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1397, 13:26
21-08-1397, 13:26

مسئول پذیرش خانم

دسته بندی: ---

مسئول پذیرش خانم/ساعت کاری 12 ساعته/حقوق توافقی/مکان داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 403
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1397, 13:25
21-08-1397, 13:25

نجار آقا

دسته بندی: ---

نجار آقا/ساعت کاری 8 الی 19/حقوق 1200000/بیمه ندارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 364
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1397, 13:24
21-08-1397, 13:24

کارگز ساده آقا

دسته بندی: ---

کارگر ساده آقا/زیر 35 سال/ساعت کاری دو شیفت چرخشی 7 الی 19و 21 الی 8 صبح/حقوق 1100000/بیمه ندارد/سرویس دارد/مکان اطراف شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 568
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 21-08-1397, 13:22
21-08-1397, 13:22

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

امور دفتری خانم/کارشناسی/مسلط به آفیس/آشنا به زبان انگلیسی/ساعت کاری 8 الی 17/حقوق قانون کار/بیمه دارد/سرویس دارد/مکان شهرک صنعتی 2