نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1032
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:53
3-05-1397, 14:53

امور دفتری خانم

دسته بندی: ---

دارای مرک کارشناسی زیر 27 سال مشمول طرح کارورزی وروابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر حقوق 900000 تومان بیمه وسرویس داردمحل انجام کار ناحیه صنعتی نوجه ده
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1104
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:50
3-05-1397, 14:50

تراشکار صنعتی

دسته بندی: ---

ساعت کاری 8 الی 15:40 حقوق بالای قانون کار بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 211
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:49
3-05-1397, 14:49

خدماتی مهد کودک

دسته بندی: ---

خانم ساعت کاری 7:30 الی 14 حقوق توافقی بیمه ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 611
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:48
3-05-1397, 14:48

گل فروش

دسته بندی: ---

گل فروش آقا دارای سابقه کاری وکار بلد ساعت کاری 8 الی 22 حقوقطبق قانون کار بیمه و سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر حقوق طبق قانون کار
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1109
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 3-05-1397, 14:46
3-05-1397, 14:46

حسابدار خانم

دسته بندی: ---

حسابدار خانم دارای لیسانس حسابداری آشنا با هلو وزیر 27 سال ساعت کاری 8 الی 17 حقوق 900000 تومان بیمه وسرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 824
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:41
2-05-1397, 13:41

اپراتور خط تولید 5 نفر خانم

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی و مشمول طرح کارورزی ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1311
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:37
2-05-1397, 13:37

اپراتور خط تولید آقا ده نفر

دسته بندی: ---

دارای مدرک کارشناسی و مشمول طرح کارورزی ساعت کاری 8 الی 17 حقوق طبق قانون کار بیمه و سرویس دارد محل انجام کار شهرک صنعتی2
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 450
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:35
2-05-1397, 13:35

مدیر اداری

دسته بندی: ---

مدیر اداری آقا دارای مدرک کارشناسی و دارای سابقه کاری ساعت کاری 7 الی 19 حقوق 2300000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1059
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:33
2-05-1397, 13:33

مسئول تدارکات

دسته بندی: ---

زیر 50 سال دارای مدرک کاردانی ساعت کاری 7 الی 19 حقوق 2200000 تومان بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 237
 • نويسنده: pishkar
 • تاريخ: 2-05-1397, 13:31
2-05-1397, 13:31

نگهبان آقا

دسته بندی: ---

زیر 50 سال با مدرک دیپلم ساعت کاری دو شیفت گردشی شیفت اول 7 الی 19 و شیفت دوم 19 الی 7 صبح بیمه دارد سرویس ندارد محل انجام کار داخل شهر