صفحه اصلي > --- > سریدار وخدماتی آقا با خانواده

سریدار وخدماتی آقا با خانواده


14-08-1397, 12:04. نويسنده: pishkar
سریدار وخدماتی آقا با خانواده حداکثر دارای یک فرزند با مدرک دیپلم ساعت کاری 24 ساعته ،منزل در اختیار سرایدار قرار می گیرد
حقوق 900000 تومان بیمه وسرویس ندارد محل انجام کار داخل شهرسریدار وخدماتی آقا با خانواده
بازگشت