صفحه اصلي > --- > کارگر قطعه بندی مرغ آقا

کارگر قطعه بندی مرغ آقا


11-10-1397, 13:11. نويسنده: pishkar
کارگر قطعه بندی مرغ آقا ساعت کاری 6 الی 18 حقوق 1300000 تومان بیمه و سرویس دارد محل انجام کار محدوده شهر
بازگشت